dimarts, 17 de febrer de 2015

Símbols rodoredians

  Estrella brilladora:
  L'estrella brilladora és un forma de denominar al planeta Venus, quan resulta visible en el cel a l'alba o al capvespre.  

  "La primera tarda que vaig tornar a pujar a la torratxa vaig veure una estrella molt grossa cap a la banda de les muntanyes. El senyor Jaume es va acostar, va mirar cap on jo mirava i em va dir que era l'estrella brilladora, la meva. I me la va fer saludar amb la mà."

  L'estrella brilladora és símbol de Venus, deessa de l'amor i el desig sexual. El destí de la Cecília, acabar venent el seu cos a canvi de diners,  esta marcat des de petita.   Pedreta:
  Matèria mineral dura i sòlida.
  "Vaig anar lluny de les barraques i no vaig veure cap pedra grossa ni cap pedra petita juntes, però vaig agafar una pedreta qualsevol i me la vaig ficar en el portamonedes".
  Símbol del seu primer fill mort, el seu primer avortament.

   
  Rínxols:
  Grup de cabells cargolats en espiral.
  "Quan hi vam ser em va ficar un dit a dintre d'un rínxol i va dir que s'havia quedat caçat amb ganxó i amb trampa".
  Símbol de desig sexual.

   

  Clotet:
  Clot petit, com ara el de la galta, el del mentó, etc.

  "I aleshores em va posar un dit en el clotet de la galta. Maca."
  Aquest es un símbol sexual, igual que l'anterior. 


  kkkiik
  Neula:
  Full prim de pasta feta amb farina, sucre i una essència, enrotllat en forma de canó.
  "després, com l'altra vegada, el vell va estar molta estona davant del moble dels calaixets buscant una neula."

  Símbol sexual, donada la seva forma fal·lica.
  1 comentari: