dilluns, 23 de març de 2015

Dialectes de la llengua catalana

Característiques dels dialectes:
  • Català central:
    Articles definits: el, la, els, les. Personals: en, el i la.
    Verbs incoatius amb increment en eix.
    Mots propis: ànec, sorra, ocell, etc.
    Sistema vocàlic tònic de set sons i àton de tres.
    Iodització.
    Plurals en -s.
  • Català balear:
    B/V: es diferencien els dos sons: ball/vall
    Neutres finals: la vocal final dels mots esdrúixols no es pronuncia: histori(a)
    R a final de paraula: no es pronuncia mai: ma(r), co(r)
    TL: es fa servir en comptes de TLL: batle-batlle, espatla-espatlla
    Present Indicatiu: la 1ª persona no canvia: jo cant, jo dorm. La 1a persona de ser és som.
    Articles: en lloc dels articles (el, la, els, les) s’utilitzen els articles salats: es, ets, sa , ses, s' . 
  • Català nord-occidental:
    Els articles masculins en bona part del domini són lo i los, que alternen amb l i ls (escrits el, els) quan lo o los precedeix vocal, com en català antic.
    Els pronoms febles presenten la forma plena davant les formes verbals que comencen en consonant: me dutxo...
    Manca de iodització: es conserven les ll etimològiques.
    La [e] e tancada del llatí vulgar es manté tancada: pera [ˈpeɾɛ].

      2 comentaris:

      1. El fenomen de la iodització o ieisme consisteix a pronunciar "i" en comptes de la grafia "ll": ui, per ull; aguia, per agulla...

        ResponElimina