dilluns, 23 de març de 2015

Dialectes de la llengua catalana

Característiques dels dialectes:
 • Català central:
  Articles definits: el, la, els, les. Personals: en, el i la.
  Verbs incoatius amb increment en eix.
  Mots propis: ànec, sorra, ocell, etc.
  Sistema vocàlic tònic de set sons i àton de tres.
  Iodització.
  Plurals en -s.
 • Català balear:
  B/V: es diferencien els dos sons: ball/vall
  Neutres finals: la vocal final dels mots esdrúixols no es pronuncia: histori(a)
  R a final de paraula: no es pronuncia mai: ma(r), co(r)
  TL: es fa servir en comptes de TLL: batle-batlle, espatla-espatlla
  Present Indicatiu: la 1ª persona no canvia: jo cant, jo dorm. La 1a persona de ser és som.
  Articles: en lloc dels articles (el, la, els, les) s’utilitzen els articles salats: es, ets, sa , ses, s' . 
 • Català nord-occidental:
  Els articles masculins en bona part del domini són lo i los, que alternen amb l i ls (escrits el, els) quan lo o los precedeix vocal, com en català antic.
  Els pronoms febles presenten la forma plena davant les formes verbals que comencen en consonant: me dutxo...
  Manca de iodització: es conserven les ll etimològiques.
  La [e] e tancada del llatí vulgar es manté tancada: pera [ˈpeɾɛ].

   2 comentaris:

   1. El fenomen de la iodització o ieisme consisteix a pronunciar "i" en comptes de la grafia "ll": ui, per ull; aguia, per agulla...

    ResponElimina